حمید حسین زاده مقلب به حمید هیراد خواننده محبوب پاپ مهمان فردا شب در باشگاه حیدریان استان قم کنسرت برگزار می کند حمید با کمک جناب آقا سیروس امجدی اجرا خواهد و این کنسرت توسط جناب آقا محّمد فتحی برگزارکننده این اتفاق هستند حمید خیلی علاقه شدیدی به حرفه بازیگری از جمله کارگردانی دارد امّا متعسافه نتوانسته است که این2حرفه انجام دهد