جناب آقا علی یاسینی خواننده برجسته کشور آهنگ های بسیاری از تمامی اتفاقات روز می خواند و قبل از اون از تمامی دوستان و همکارانش اجازه گرفته و هماهنگی می کند

علی قبل از خوندن آهنگ با جناب آقا سیروس امجدی صحبت کرد و اجازه خواست از ایشون تقلید و آهنگ جدید بخوانند