گرداب(تیتراژ سریال"آنام")


تو آمده ای جان                                                                   به لب من برسانی


من پای تو                                                                        یک عمر بمانم ، تونمانی


من عشق به تو                                                                 دادمو عمری تو به من درد


این عشق چرا                                                                   این همه بیرحمترت کرد


من خوب شدم                                                                 عشق تو پروانگی ام بود


این خوب شدن                                                                   هدیه دیوانگی ام بود


از آن نفسی                                                                        به دلم عشق تو کم شد


چرخیدن من                                                                      دور تو گرداب خودم شد


با اینکه همه                                                                        عمر مرا کشت خیالت


هرآنچه گرفتی                                                                        ز منو عشق حلالت


                                   ...  ... ...  ...  ...  ... ...  ...  ...  ...


 


تو دورترین                                                                          ساحل قلب منه بی دل


من غربت                                                                           پارو زدن کشتی در گل


از داغ بزرگی                                                                      که نگاهت به دلم دوخت


یه شهر به                                                                         حال منه دیوانه دلش سوخت


یه شهر به                                                                         حال منه دیوانه دلش سوخت


از آن نفسی                                                                           به دلم عشق تو کم شد


چرخیدن من                                                                        دور تو گرداب خودم شد


با اینکه همه                                                                            عمر مرا کشت خیالت


هرآنچه گرفتی                                                                             ز منو عشق حلالت


ای وای دلم وای دلم وای ای وای دلم وای(2بار)


آهنگساز:افشین عزیزی                                                                  خواننده:احسان خواجه امیری

شاعر:افشین یداللّهی