ایشون تنها کسی است که می تواند همه کار ها را انجام دهد به طور مثال:طراحی صحنه ، طراحی لباس ، تهیه کنندگی و حتی نویسندگی و کارگردانی ایشون خیلی علاقه مند هستند که برای اوّلین بار یه فیلم چندین قسمتی درست کند و به اکران برسونند اما نه مجوز رسمی سازمان صدا و سیما دارد و نه تجربه کافی از حرفه هنری دارد و برای اوّلین بار است که می خواهد یه سریال چندین قسمتی درست کند