منطق امروزی یکی ترکهای قدیمی جناب آقا سیروس امجدی هستند
و برای مرور خاطرات این ترک در وبلاگ گذاشته خواهد شد و جناب آقا سیروس امجدی به طور موقت با حرفه موسیقی خداحافظی کردند و قرار شده که یک سریال چهارصد قسمتی بازی کند که این توسط جناب آقا محّمد حسین لطیفی کارگردانی می کنند این از این به بعد به جای سریال"دلدادگان"پخش خواهد شد ، فصل اوّل این ساخته شد و از شبکه3سیما پخش خواهد شد ماجرای این سریال از این قرار است که ماهان که یه شخصیت مافیایی است قصد دارد که هم به دولت ضربه بزند و هم به مردم و هذب های دیگه
فصل اوّل بر می گردد به زمان قدیم
از زمان شاهنشاهی بگیر تا زمان جنگ ، اما سیروس امجدی در زمان جنگ هیچ نقشی ندارند
در فصل دوّم نقش پلیس فاصد رو بازی می کنند