آهنگ جدایی باصدای شهاب مظفری خوانده شد و ترانه سرا ی این اثر جناب آقا سیروس امجدی هستند

ایشون بسیار آدم شوخ طب و جذاب هستند.