مردم عزیز سلام من از تمامی شماها معذرت می خوام که امشب در بوستان نجمه دعوا کردم چون یکی از دوستام اربده کشی کرده بود برای همین من اعصابم خورد شده بود برای دعوا کردم رسماً از شماها عذر می خواهم منو به بزرگواری خودتون ببخشید