جناب آقا رضا رشید پور از وقتی برنامه"حالا خورشید"رو شروع به اجرا کرد تمامی مخاطب برنامه اش اونو به عنوان جناب رضا شفاف از تمامی مسئولین می خواهد که به طور شفاف و دقیق و درست جواب بدهند چون مردم حق دارند بدانند که چی می گذره و باید با مردم صادق باشند و باشیم
آقا رضا رشید پور در اجرا ، بازیگری ؛ تهیه ککندگی ، کارگردانی و حتی خوانندگی به شدت حرفه ای هستند چون ایشون تو خوانندگی یه زره فارش نمی خوانند و بلکه انقدر خوب و عالی می خونند توانایی خوانندگی رو هم دارند